Ισολογισμός
© Copyright VetoPC :: All Rights Reserved
ΦΡΥΞΗ ΚΑΦΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ: 800542626 ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΗΜ.ΧΡ ΜΠΕΚΑ 94 ΣΠΑΤΑ ΤΚ19004, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106634404 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.vetopc.eu E-MAIL: info @ adori.gr
ΦΡΥΞΗ ΚΑΦΕ Δημοσιεύσεις 2015